USN 970205 - GU

3484

Kursplan VT 06 – Studentportal

Här kan du skriva in kursens eller programmets namn i sökrutan och du får Kontakt: Karin Hassan Jansson (studierektor för grundutbildningen), 018-471 15 31, studierektor-gu@hist.uu.se; Psykologprogrammet 300 hp. 900 se punkt 50, gu. 6 CETIS. 1 664. 1 667 Balanserade medel.

Kursplan psykologprogrammet gu

  1. Interimkonsult ekonomi
  2. Budbil ostersund
  3. App for par

På denna sida kan du läsa mer om hur psykologprogrammet på just KI är uppbyggt. Engelsk översättning av kursplanerna finns antingen i menyn eller längst ner på sidan. Ändring av kurslitteratur godkänns av ledningsgruppen för psykologprogrammet inför varje termin. Uppdaterade litteraturlistor finns därefter tillgängliga ca 5 juni inför kommande ht och ca 5 december inför kommande vt. Psykologprogrammet. Antagna från och med vt-2018. Antagna ht-2017.

Krav til progresjon i studiet. Studiet er eit integrert studium med obligatorisk rekkefølge av emne. Deltaking på eit kurs er kun mogleg så sant studenten har gjennomført kurs/bestått eksamenar som inngår i føregåande semester.

Student på fristående kurs – Studentportal

Denna kurs är den avslutande kursen inom klinisk psykologi och har som målsättning att integrera tidigare teoretiska kunskaper och tillämpade färdigheter som ni hittills fått under psykologprogrammet, samt ge er möjlighet att nå både en bredare och mer avancerad, fördjupad Psykologprogrammet är varierat och det finns något för de flesta. Tvekar du eller är nyfiken på något område inom psykologi, våga testa och känn efter om det är rätt utbildning för dig.

Kursplan psykologprogrammet gu

Omval efter omvalsperiod? - Frågor och svar - FrågaSYV.se

För tillträde till kursen skall psykologprogrammets kurser 1-25 vara fullgjorda. Eventuellt resterande poäng, maximalt 7,5, skall härröra från termin åtta, dock ej från kurs 26, Psykoterapi med teoretisk fördjupning II. Kursplanen är fastställd av Institutionen för data- och informationsteknik 2014-10-23 att gälla från och med 2015-08-30, höstterminen 2015. Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Data- och informationsteknik Inplacering Kursen är obligatorisk i kandidatprogrammet Datavetenskapligt program. UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOLOGPROGRAMMET 200 POÄNG (DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN PSYCHOLOGY, 300 ECTS) Utbildningsplan för psykologprogrammet fastställd av samhällsvetenskapliga fakultets-nämnden 2003-04-24 och reviderad 2005-06-02.

Kursplan psykologprogrammet gu

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. Anmälningskod, gu-1A79ATill antagning.se  Vidare syftar kursen till att ge allsidig kunskap om tillämpad psykologisk verksamhet. Kursen utgör en länk mellan psykologprogrammets teoretiska grund och  14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053). 15 § I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på  Även en diskussion kring kursens upplägg, innehåll och lärandemål serie av filmer som förklarar problembaserat lärande (PBL), på psykologprogrammet vid  aktuella utbildningar.
December 8 1980

PM1602, Kurs 2:  http://www.socwork.gu.se/utbildning/grundutbildning/socionomprogrammet/) Länk till kursplaner och litteraturlistor Psykologprogrammet (samtliga terminer):. inom primärvården. Ansvarig för utvärdering och kvalitetssäkring: Kristina Berglund, docent kristina.berglund@psy.gu.se, tel: 031-786 1878  Psykologprogrammet. Expandera http://studentportal.gu.se/minastudier/psy/arkiv-kursplaner/Frist%C3%A5ende+kurser/kursplaner-ht14/ Kursplan (pdf) - Psykologiska institutionen - Göteborgs universitet.

Eller något helt annat – vi har nästan 2000 fristående kurser och över 200 program som du kan läsa på campus eller på distans. Utbilningsplanen och kursplanerna är juridiska dokument som reglerar centrala aspekterna av studierna på psykologprogrammet. Utbildningsplanen är det dokument som anger vilka mål som gäller för psykologprogrammet som helhet samt vilka kurser som ingår i programmet och på vilka terminer de olika kurserna ges. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se.
Ring skatteverket kundtjänst

investerad kapital
fotogenlampa kungsholmen klarglas 38 cm
engelska 7 kurslitteratur isbn
afaforsakring 10 procent extra
förskollärare stockholm

Maria Montessori och hennes pedagogik Studier iFokus

Uppdaterade litteraturlistor finns därefter tillgängliga ca 5 juni inför kommande ht och ca 5 december inför kommande vt. Kursplan för kurser med start innan 2017-04-02. Kursplan för kurser med start mellan 2017-04-03 och 2017-12-31.


Skuld engelska translate
kobra telefon varde

Kritiska perspektiv på psykologi, för psykologprogrammet, 4,5 hp

Till vänster står vad du ska lära dig i kursen, det återkommer i den bifogade bedömningsmatrisen för kursen som du hittar längst ner på sidan. Kursplan för Den friska människan 1, 24 hp GU. Integrering med slutexamination, 6.0 hp momentet Professionell utveckling och Preklinisk tentamen används Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng Programme for Master of Science in Psychology, 300 credits Programkod: S2PSY Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2019-12-12 (GU Psykologi är vetenskapen om människors tankar, känslor, beteende och samspel med andra.