Kultur och hälsa Vårdgivarguiden

6873

MANETI0_HAA - Universitetsholmens gymnasium

Kultur är trädgården du anlägger, filmen jag ser, kören vi sjunger i. Ett år i livet - Kulturella och interprofessionella perspektiv på hälsa, funktion och förmåga, 7,5 hp A year in life - Cultural and interprofessional aspects on health, function and ability, 7,5 credits Förklara och reflektera över kulturella perspektiv på människors hälsa Redogöra för och reflektera över socialt relaterade orsaker till hälsans ojämlika fördelning Visa på hur det hälsopromotiva perspektivet kan ge förutsättningar för att utjämna samhälleliga och strukturella ojämlikheter på hälsa. Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Sociala och kulturella aspekter Kontakt Forskargruppen Välfärd och livslopp vid Uppsala universitets sociologiska institution bedriver forskning med fokus på bland annat hälsosjukvårdens patienters och välfärdsstatens klienter samt sättet på vilket dessa bemöts av vård- och omsorgsarbetare i dessa sektorer.

Kulturella aspekter på hälsa

  1. The planets composer
  2. Agile transformation roadmap ppt

2020-01-17 Kulturella aspekter på kost och måltid samt måltidsmiljöns estetiska och psykosociala aspekter. Sambanden mellan kost, levnadsvanor, hälsa och välbefinnande. Balanserad kost och specialkost vid ohälsa, sjukdom och funktionsnedsättning. Functional … SYNEN PÅ HÄLSA OCH SJUKDOM ETISKA OCH PRAKTISKA ASPEKTER kulturella och andliga be-hov. Detta är i överensstämmelse med den buddhistiska synen där denna helhetssyn är central. Det utmärkande för buddhismen är att den existen- Utrikesföddas hälsa påverkas av ytterligare faktorer, t ex flyktingerfarenheter, tid i nya landet, språkkunskaper, sociala nätverk, förlorad status och mötet med nya sociala villkor och kulturella traditioner (ackultura-tion). För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas.

Spelplatser är dagrum på vårdavdelningar, väntrum, sjukhuscaféer eller sjukhusbibliotek, vilket skapar ett intimt sammanhang och oftast med en liten publik. Kunskap att ta vara på sin hälsa långsiktigt.

Hälsa, vård och omsorg på Midsommarkransens

livsmedel med specifika fysiologiska hälsoeffekter. Antonovskys sammanfattning av KASAM är: ”en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar värda investering och engagemang” Centrumbildningen för kultur och hälsa är den nod på Gö-teborgs universitet som ska driva forskningsperspektivet fram-åt. Den är kittet som kan förena och hålla ihop olika ämnesdis-cipliner. Den ska på samma gång stimulera nytänkande, skapa kontaktytor mellan forskare och möten som leder till framtida forskningsprojekt.

Kulturella aspekter på hälsa

Hur hänger livsvillkor och hälsa ihop? — Folkhälsomyndigheten

För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella aspekter av hälsa beaktas. »Utbildning om utrikesföddas … kulturellt färgade sjuk-domsuttryck samt interkul-turell kommu-nikation är ännu inte en självklarhet …« Citera som: Läkartidningen. 2015;112:DH37 Målgrupp för kulturprogrammen är patienter, närstående, personal samt besökare inom vården. Kulturprogrammen brukar pågå i cirka 30 minuter och är kostnadsfria. Spelplatser är dagrum på vårdavdelningar, väntrum, sjukhuscaféer eller sjukhusbibliotek, vilket skapar ett intimt sammanhang och oftast med en liten publik.

Kulturella aspekter på hälsa

Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol  Hälsa och omsorg är en av våra profiler (utbildningar) inom Vård- och se patienten ur biologiska, psykologiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter.
Skärtorsdag 2021 skola

Rummet och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa  Hur kan självskattad hälsa användas inom hälso- Om man har en kronisk sjukdom, har man dålig självskattad hälsa då?

Den kulturella bakgrunden utgör grunden för religiösa övertygelser, åsikter och matvanor.
Sävsjö familjebad

jysk oppettider lanna
piagets stages of cognitive development
studentportalen lu
parkingenjor
jazz musiker gestorben
mäklarsystem vitec
åtvidabergs vårdcentral vården se

Kurser i Vård- och omsorgsutbildningen - Amazon S3

av M KRISTENSON · Citerat av 1 — söker att förena olika sociala och kulturella arenor. Den utgår från innefattar sociala aspekter, hur normer, vanor och sociala resurser återverkar på hälsan.


Interimkonsult ekonomi
jobba som underskoterska norge

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR - Region Kronoberg

– En litteraturstudie om sjuksköterskans kulturella omvårdnadsarbete vid psykisk ohälsa. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng.