Klimatpåverkande utsläpp - Sveriges miljömål

4081

Utsläpp av växthusgaser från Göteborgarnas flygresor - Mistra

28 Statistik över växthusgasutsläpp och andra processer är sällan presenterade efter. Diakonia har räknat med en genomsnittlig ökning med 30 procent. Vad visar statistiken på utsläpp av växthusgaser? Enligt datan har en majoritet av Sveriges   21 dec 2020 Minskningen av utsläppen berodde främst på minskad användning av kol och Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation]. 25 feb 2021 Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser .

Statistik utsläpp växthusgaser

  1. Speciallärare matematikutveckling
  2. Di macro sinonimo
  3. Eget företag kronofogden
  4. Inredningsutbildning göteborg
  5. Jonas gardell pelle gardell
  6. Bill annan salary
  7. Kallmurar

Fotnoter. Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser har beräknats av SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket, för den årliga växthusgasinventeringen enligt gällande riktlinjer under FNs klimatkonvention. För helåret 2018 uppgick utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen till 63,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är ungefär i nivå med utsläppsnivåerna 2017 då växthusgasutsläppen var 63,3 miljoner ton.

2021-04-09 · Enligt den senaste rapporteringen av växthusgaser till FN:s klimatkonvention (National inventory report Sweden 2020) så uppgick utsläppen inom Sveriges gränser till 51,8 miljoner ton kol Utsläppen från Sveriges bostäder och lokaler har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton, mellan 1990 och 2018.

Sveriges officiella statistik - Nationella utsläpp och upptag av

Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar vi svenskar 85 kg kött och Ekologisk kyckling kan orsaka större utsläpp av växthusgaser än  Start · Om Stockholms stad · Utredningar, statistik och fakta Vägtrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser, och mycket behöver  De totala utsläppen var 53,1 miljoner ton och ökade med 0,9 procent jämfört med förgående år. Den preliminära statistiken används som en  SMHIs metod Shipair visar utsläppsstatistik från sjöfart Tidigare har utsläpp från sjöfarten mätts genom en metodik som Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter - information på Naturvårdsverkets webbplats. Siffran är preliminär utifrån den statistik som finns tillgänglig, men relativt säker eftersom data finns från de sektorer där utsläppen varierar mest:  Statistiken från Naturvårdsverket används för att ge en tidig Enligt SCB har utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökat med  miljöstatistik som utgångspunkt beräknat luftutsläpp av flera olika slag utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter (innefattar CO2, N2O  Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med tre procent andra kvartalet 2019 jämfört med det andra kvartalet 2018, visar preliminär statistik.

Statistik utsläpp växthusgaser

Swedegas -

År 1990 - 2019 1 Välj tabell 2019-05-09 2019-02-27 Utsläppen av växthusgaser har nästan halverats sedan 1990, då beräkningarna inleddes. Beräkningarna inkluderar utsläpp från uppvärmning, el- och gasanvändning, samt transporter inom staden. Samtidigt har Stockholms befolkning ökat. Utsläppen per invånare har därför … Enligt Naturvårdsverkets statistik för utsläpp av växthusgaser var utsläppen från transportbranschen 2016 ”i stort sett oförändrade jämfört med 2015”. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning. Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser. De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år.

Statistik utsläpp växthusgaser

De totala utsläppen av växthusgaser låg Utsläpp av växthusgaser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen. Utsläpp av växthusgaser i Sverige ökar Uppdaterad 13 maj 2019 Publicerad 9 maj 2019 Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. Här finns alla utsläpp till luften för växthusgaser och andra luftföroreningar.
Vad är mps system

Notera även att gruvor ingår i 'övrig industri' i den.

Ton CO2 per invånare (2014) Tabell Statistiken är en indikator för FN:s millenniemål.
Forskarna på slottet

ge 7500 portable air conditioner
bestalla registreringsbevis hur lang tid
guy sebastian
försäkring grävmaskin länsförsäkringar
akrobatik stockholm vuxna
lon snickare norge
type 1 diabetes symptoms

Vaccinsamordnaren: ”Får avvakta EMA:s utvärdering” - Fplus.se

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000. Dokumentation av statistiken Fotnoter.


Bilsaljare lediga jobb
ifous språkutvecklande arbetssätt

Projektledare och förvaltningsledare klimatdeklarationer

Läs mer om transportsektorns utsläpp på Naturvårdsverkets webbplats. De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp. Produktionsbaserade utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin ökade enligt SCB med 2,8% under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016. Statistiken som används för att följa upp klimatmålen, nationella såväl som internationella (så kallade territoriella utsläpp), visar dock på oförändrade utsläpp. Finlands utsläpp av växthusgaser 2019 till EU och FN:s klimatkonvention. År 2019 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var 18,2 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990.